REGULAMENTUL CONCURSULUI “PREMIUL LIBERTATEA PRESEI – PENTRU CURAJ”

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este FUNDATIA FAMILIA VOICULESCU persoana juridica fara scop patrimonial, cu sediul in Bucuresti, str. Garlei, nr. 1, sector 1, inregistrata la Judecatoria Sectorului 1 conform incheierii din data de 08.06.2007, pronuntata in dosarul cu nr. 12.095/299/2007, avand cod fiscal nr. 22274, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr 13/30.07.2007 (denumit in cele ce urmeaza si „Organizatorul”).

Derularea Concursului se va face pe o perioada de 1 (un) an de zile, respectiv in perioada 25 septembrie 2015– 24 septembrie 2016.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa acest fapt in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

 

II. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul la care face referire prezentul regulament se va desfasura in perioada 25 septembrie 2015– 24 septembrie 2016.

 

III. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

 • ca este persoana fizica, cetatean roman sau strain vorbitor de limba romana, care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;
 • ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania sau in strainatate;
 • ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere temporara);
 • ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform Cod Civil Roman);
 • ca in eventualitatea castigarii oricarui premiu, va participa la actiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect) in orice modalitate, ulterioare sau simultane cu acordarea premiului, fara alte obligatii in sarcina organizatorului;
 • ca va face toate demersurile necesare pentru a obtine, daca este cazul, concediu sau zile libere, astfel incat sa fie disponibil pentru a participa la actiunile de promovare in cauza;

Poate fi inscris in concurs orice jurnalist, membru al unei Organizatii Non-Guvernamentale (ONG), politician sau orice alta persoana, indiferent de profesie, care a reusit sa obtina o victorie in care democratia, valorile democratice si libertatea au de castigat.

Vor fi premiate actiunile indraznete, luarile de pozitie impotriva abuzurilor, faptele care au impiedicat realizarea unei presiuni prin care drepturile presei ar fi fost ingradite, dezvaluirile unor persoane din mass-media scrisa, audio si/sau video sau care au legatura cu aceste domenii si care au luptat cu demnitate impotriva unui sistem corupt, nedrept, abuziv. Vor fi avute in vedere si actiunile persoanelor care au inteles sa sustina presa independenta sau persoanele care au asigurat un climat ca presa sa existe.

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor, ca numele, fotografiile si materialele filmate de acestia si postate in cadrul concursului, sa poata fi facute publice si exploatate in scop de promovare a concursului si a castigatorilor, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Participantii renunta la a solicita organizatorului si/sau subcontractantilor sai vreo suma de bani sau vreo alta prestatie din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor patrimoniale de autor/conexe (prevazute de Legea nr. 8/1996) aferente operelor scrise, audio-video si/sau fotografice continand prestatiile, imaginea, numele si sunetul (vocea) participantilor surprinse/fixate pe orice tip de suport si puse la dispozitie de participanti cu ocazia inscrierii in concurs (“Materialele Participantului”). Materialele Participantului vor putea fi exploatate de organizator in orice mod (direct sau prin subcontractori) neconditionat (nelimitat teritorial, nelimitat temporal ori din punct de vedere al numarului ori modalitatilor de exploatare), sub orice forma, in orice cantitate (in tot sau in parte), insa numai in legatura cu promovarea concursului si a castigatorilor.

Pentru identificare, castigatorii desemnati vor prezenta reprezentantilor organizatorului un document de identitate: carte de identitate, buletin de identitate, permis de sedere sau pasaport.

Angajatii organizatorului, rudele si afinii acestora pana la gradul I inclusiv, precum si toate celelalte persoane implicate in acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, in sensul ca nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

 

IV. MECANISMUL DE CONCURS

Concursul se desfasoara dupa cum urmeaza:

Etape:

 1. Inscrierea
 2. Etapa preselectiilor
 3. Etapa finala

 

 1. Inscrierea in concurs

Concursul va debuta in data de 25 septembrie 2015. Incepand cu aceasta data concurentii se vor putea inscrie in concurs. Inscrierile vor continua pana la data de 31 august 2016.

Poate participa la concurs orice persoana care a implinit 18 ani la data inceperii concursului si care indeplineste toate conditiile cerute de prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza si „Participant”).

Inscrierea in concurs se va face dupa cum urmeaza:

 1. Prin trimiterea de catre persoana care doreste sa se inscrie a unui mesaj la adresa [email protected] in care sa descrie actiunile/faptele/luarile de pozitie/dezvaluirile etc. cu care doreste sa se inscrie in concurs
 2. Prin nominalizarea unei persoane de catre Organizator sau orice alta terta persoana. In aceasta situatie, persoana propusa va fi contactata de Organizator in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data propunerii. Persoana propusa va deveni participant numai daca is va da acordul expres cu privire la participare si daca va indeplini toate celelalte conditii de participare mentionate in prezentul regulament.

In masura in care la momentul inscrierii sau ulterior, pe parcursul desfasurarii concursului, Participantul va pune la dispozitie materiale scrise, fotografii, materiale audio si/sau audio-video, materiale publicate, si/sau orice alte materiale in sustinerea participarii sale la concurs (“Materialele Participantului”), Participantul va obtine toate si orice acorduri necesare astfel incat organizatorul sa poata utiliza Materialele Participantului in conditiile dorite si mentionate in prezentul regulament.

Organizatorul si/sau angajatii, colaboratorii, subcontractantii acestuia, dar nelimitat la acestia, nu vor putea fi tinuti responsabili in niciun fel pentru orice pretentii si/sau cereri si/sau solicitari formulate de terte persoane in legatura cu Materialele Participantului.

Participantul va despagubi integral si neconditionat pe Organizator si/sau angajatii, colaboratorii, subcontractantii acestuia, dar nelimitat la acestia pentru orice pretentii, cereri, solicitari emise de terti avand legatura in orice fel cu Materialele Participantului inscrise in concurs de catre participant, dar si cu privire la utilizarea acestora in orice fel de catre organizator ulterior inscrierii in concurs, conform celor mentionate in prezentul regulament.

Inscrierea in concurs se face gratuit, fara perceperea niciunei alte taxe directe sau indirecte.

2. Etapa Preselectiilor

Etapa Preselectiilor se va desfasura incepand cu data de 1 ianuarie 2016 si pana la data de 31 august 2016. O data pe luna, Juriul va desemna un castigator (finalist) in urma analizei tuturor inscrierilor de pana atunci. Desemnarea se va face in prima zi a lunii urmatoare, pentru toti cei inscrisi pana in ultima zi a lunii anterioare.

In cadrul analizei pentru desemnarea castigatorului aferent fiecarei luni vor fi avuti in vedere toti participantii care s-au inscris de la inceputul concursului si pana la finalul lunii respective.

Finalistii desemnati in fiecare luna vor fi anuntati pe site-ul www.premiulibertateapresei.ro, alaturi de argumentele pentru care au fost desemnati.

Cei 8 castigatori ai fiecarei luni vor intra in etapa finala de jurizare.

3. Etapa finala

In etapa finala vor intra 8 participanti, respectiv castigatorii fiecarei luni din etapa anterioara. Etapa finala va incepe la data de 1 septembrie 2016 si se va finaliza pe data de 23 septembrie 2016, ora 12.00. Juriul va desemna marele castigator al concursului in data de 24 septembrie 2016.

Marele castigator va fi anuntat in data de 24 septembrie 2016, in direct, la o emisiune de televiziune de mare audienta.

4. Juriul

Va fi format din profesionisti din media, desemnati de Organizator. Juriul va fi format din minim 2 persoane. Organizatorul va desemna juriul pana cel tarziu in data de 7 ianuarie 2016. Odata desemnati, membrii Juriului vor fi mentinuti pana la finalul concursului. Numele celor trei membri ai juriul din 2016 din 2016 sunt Carmen Avram, Marius Pieleanu si Mugur Ciuvica.

Decizia Juriului cu privire la desemnarea castigatorilor etapei preselectiilor, dar si a marelui castigator al concursului se va face cu unanimitate de voturi.

5. Acordarea premiilor

Vor intra in concurs numai participantii care indeplinesc conditiile stabilite de catre Organizator si mentionate in prezentul regulament.

Participantul inscris in concurs, si care in urma votului juriului a fost desemnat marele castigator al concursului va primi premiul mentionat in prezentul regulament la capitolul premii.

Dupa desemnarea castigatorului, numele acestuia va fi afisat pe pagina www.premiulibertateapresei.ro.

Dupa desemnarea castigatorului, acesta va fi contactat telefonic, in termen de maximum 48 de ore de la data desemnarii sale ca si castigator, pentru a fi anuntat despre acest fapt si pentru a i se comunica procedurile necesare in vederea validarii.

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat in modalitatile aratate mai sus in termenul de 48 de ore, nu trimite datele solicitate in vederea validarii in termen de 48 de ore sau refuza sa accepte premiul, premiul se va acorda urmatorului concurent din clasamentul intocmit de organizator.

Acordarea premiului se va face pe baza unui proces verbal de desemnare a castigatorului, incheiat intre Organizator si Castigator. In procesul verbal se va consemna:

 1. Data si locul desemnarii castigatorului;
 2. numele si prenumele castigatorului
 3. premiul acordat;
 4. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al organizatorului si de catre castigator.

Calitatea de castigator se pierde si in situatia in care castigatorul refuza semnarea procesului verbal de desemnare a castigatorului.

Regulamentul concursului, numele castigatorilor precum si castigul acordat vor fi facut publice si prin afisare pe pagina www.premiulibertateapresei.ro.

In privinta premiilor raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea acestora.

 

V. PREMIILE CONCURSULUI.

Premiul acordat castigatorului concursului este in valoare totala bruta de 50.000 lei. Premiul va fi acordat de Organizator. Premiul va fi platit in contul persoanei declarate castigatoare a concursului, pana cel tarziu la data de 31 octombrie 2016.

Valoarea premiului ce depaseste suma bruta de 600 lei, va impune suportarea si/sau achitarea de catre castigator a eventualului impozit pe venitul din premii. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze catre autoritatile fiscale impozitul datorat.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina castigatorilor.